НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

АТЕСТАЦІЯ

проміжна – (з 01 березня по 25 березня) – для аспірантів

річна – (з 10 вересня до 30 вересня) – для аспірантів та здобувачів

Кафедри надають матеріали атестації у 2х примірниках (оригінал + ксерокопію):

1. Витяг з протоколу засідання кафедри на всіх (додаток 1).

2. Звіт за звітний період з відгуком (на роботу над дисертацією) та оцінкою наукового керівника (додаток 2).

3. Аспіранти випуску минулих років, що досі не захистилися – звіт (форма 1, 2)

4. Аспіранти 1го року навчання – розгорнутий план написання дисертаційної роботи (додаток 3) (проміжна атестація).

5. Аспіранти 2го року навчання –план написання дисертаційної роботи (додаток 3) (річна атестація).

6. Аспіранти, що працюють за індивідуальними науково-навчальними програмами (всі, хто працює за тематикою НДЧ) – план ІННП (додаток 4).

7. Аспіранти 3го року навчання – план завершення дисертаційної роботи (додаток 3). Якщо робота не завершена, науковий керівник у відгуку вказує причину (річна атестація).

8. Індивідуальний план роботи аспіранта (річна атестація).

P.S.:

1) Зразки всіх документів можна взяти у відділі аспірантури.

2) За 3÷4 доби до засідання принести до відділу аспірантури чернетки пакету документів.

3) На засідання кафедри йти з готовим пакетом документів (щоб там тільки підписати, а потім зробити копію).

4) Надавати готові матеріали атестації до відділу аспірантури не пізніше 2х діб після засідання кафедри.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Форма 1 і 2 

© 2006-2019 Інформація про сайт