National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

Перелік спеціальностей постійно діючої аспірантури

Фізико-математичні науки

05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин

01.04.07 – фізика твердого тіла

05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин

Геологічні науки

05.15.04 – шахтне та підземне будівництво

04.00.01 – загальна та регіональна геологія

05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ

04.00.06 – гідрогеологія

05.15.08 – збагачення корисних копалин

04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин

05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка

04.00.16 – геологія твердих горючих копалин

Історичні науки

04.00.20 – мінералогія, кристалографія

07.00.01 – історія України

04.00.22 – геофізика


Технічні науки

Економічні науки

05.02.08 – технологія машинобудування

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

05.02.09 – динаміка та міцність машин

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

05.05.06 – гірничі машини

Філософські науки

05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості

09.00.05 – історія філософії

05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи

Національна безпека

05.13.06 – інформаційні технології

21.06.01 – екологічна безпека

05.13.07 – автоматизація процесів керування


05.15.01 – маркшейдерія
© 2006-2018 Інформація про сайт