Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ПРИ 

ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Д 08.080.01 – Економічного напрямку

Голова – Швець Василь Якович

Заступник голови – Єрмошкіна Олена В’ячеславівна

Вчений секретар – Трифонова Олена Василівна

08.00.01 –Економічна теорія та історія економічної думки;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (гірничо-металургійний та машинобудівний комплекс);

08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.


Д 08.080.02 – Гірничого напрямку (відкрита розробка)

Голова – Пілов Петро Іванович

Заступник голови – Прокопенко Василь Іванович

Вчений секретар – Панченко Валерій Васильович

05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин;

05.15.08 – Збагачення корисних копалин;

21.06.01- Екологічна безпека.


Д 08.080.03 – Гірничого напрямку (підземна розробка)

Голова – Садовенко Іван Олександрович

Заступник голови – Бондаренко Володимир Ілліч

Вчений секретар – Тимощук Василь Іполитович

05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин.


Д 08.080.04 – Гірничого напрямку (шахтне будівництво)

Голова – Сдвижкова Олена ОЛександрівна

Заступник голови – Шашенко Олександр Миколайович

Вчений секретар – Солодянкін Олександр Вікторович

05.15.01 – Маркшейдерія;

05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво;

05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка.


Д 08.080.05 – Геологічного напрямку

Голова – Приходченко Василь Федорович

Заступник голови – Рузіна Марина Вікторівна

Вчений секретар – Лозовой Андрій Леонідович

04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин;

04.00.16 – Геологія твердих горючих копалин;

04.00.22 – Геофізика.


Д 08.080.06 – Механіко-машинобудівного напрямку

Голова – Франчук Всеволод Петрович

Заступник голови – Самуся Володимир Ілліч

Вчений секретар - Анциферов Олександр Володимирович

05.02.09 – Динаміка та міцність машин;

05.05.06 – Гірничі машини;

05.05.12 – Машини нафтової та газової промисловості


Д 08.080.07 – Електротехнічного напрямку

Голова – Шкрабець Федір Павлович

Заступник голови – Бешта Олександр Степанович

Вчений секретар - Остапчук Олександр Володимирович

05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи;

05.13.07 – Автоматизація процесів керування;

05.26.01 – Охорона праці 

© 2006-2019 Інформація про сайт