National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

Перелік спеціальностей постійно діючої докторантури


Геологічні науки

05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин

04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин

05.15.04 – шахтне та підземне будівництво

04.00.16 – геологія твердих горючих копалин

05.15.08 – збагачення корисних копалин

04.00.22 – геофізика

05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка

Технічні науки

05.26.01 – охорона праці

05.05.06 – гірничі машини

Економічні науки

05.13.07 – автоматизація процесів керування

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

© 2006-2018 Інформація про сайт