Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік спеціальностей постійно діючої докторантури

Код Галузь знань Шифр Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління таадміністрування 073 Менеджмент
10 Природничі науки 103 Науки про землю
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженері 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
18 Виробництво та технології 184 Гірництво
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека


© 2006-2018 Інформація про сайт