Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
(Національний гірничий університет)
проводить підготовку в аспірантурі для здобуття ступеня
доктора філософії (PhD) за наступними спеціальностями:

033 – Філософія
051 – Економіка
073 – Менеджмент
081 – Право
091 – Біологія
103 – Науки про землю
122 – Комп'ютерні науки
131 – Прикладна механіка
132 – Матеріалознавство
133 – Галузеве машинобудування
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
183 – Технології захисту навколишнього середовища
184 – Гірництво
185 – Нафтогазова інженерія та технології
263 – Цивільна безпека

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.
 • Вступні випробування:

 • спеціальність,
 • іноземна мова.
 • Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
  Форма навчанняI рік підготовки, грнII рік підготовки, грнIII рік підготовки, грнIV рік підготовки, грнРазом, грн
  очна (денна)23 55019 75017 25017 25077 800
  заочна16 20015 90013 30013 30058 700
  Вартість навчання іноземних аспірантів — 73 950 грн/рік

  Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

  • заява на ім’я ректора;
  • документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

  Етапи вступної кампанії Очна та заочна форми навчання
  за договоромза державним замовленням
  та договором
  Початок прийому заяв та документів 01 лютого27 серпня
  Закінчення прийому заяв та документів 15 лютого9 вересня
  Строки проведення вступних випробувань з 16 лютого
  по 25 лютого
  з 10 вересня
  по 16 вересня
  Дата оприлюднення рейтингового списку вступників 26 лютого17 серпня
  Термін зарахування вступників до 01 березнядо 01 жовтня


  49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус 5, к. 29,
  відділ аспірантури і докторантури.
  Тел. для довідок: (056) 746-26-72, 066–11–94–383  © 2006-2019 Інформація про сайт