Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
(Національний гірничий університет)
проводить підготовку в аспірантурі для здобуття ступеня
доктора філософії (PhD) за наступними спеціальностями:

033 – Філософія
051 – Економіка
073 – Менеджмент
081 – Право
091 – Біологія
103 – Науки про землю
131 – Прикладна механіка
132 – Матеріалознавство
133 – Галузеве машинобудування
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
183 – Технології захисту навколишнього середовища
184 – Гірництво
185 – Нафтогазова інженерія та технології
263 – Цивільна безпека

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.
 • Вступні випробування:

 • спеціальність,
 • іноземна мова.


 • Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
  Форма навчання1 рік навчання2 рік навчання3 рік навчання4 рік навчання
  очна18883 грн.15834 грн.13830 грн.13830 грн.
  заочна12988 грн.12755 грн. 10689 грн.10689 грн.

  Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

  • заява на ім’я ректора;
  • документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

  Прийом документів з 27 серпня по 9 вересня 2018 р.


  49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус 5, ауд. 29,
  відділ аспірантури і докторантури.
  Тел. для довідок: (0562) 47–33–25, 066–11–94–383  © 2006-2018 Інформація про сайт