Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Щодо відкриття аспірантури, докторантури

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 року при підготовці матеріалів на відкриття аспірантури та докторантури у вищих навчальних закладах та наукових установах необхідно враховувати наступне.

Відповідно до пункту 1 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 аспірантура та докторантура відкривається у вищих навчальних закладах III або IV рівнів акредитації та наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні і наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Відкривати аспірантуру, докторантуру та розширювати перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі у тих вищих навчальних закладах та наукових установах, де сформовані наукові школи, ведуться потужні наукові дослідження зі спеціальностей, з яких пропонується відкриття аспірантури, докторантури.

Врахувати, що у відомостях про наукове забезпечення, які подаються до Міністерства необхідно зазначити докторів (кандидатів) наук, які мають науковий ступінь зі спеціальності, за якою передбачається відкриття аспірантури, докторантури. Введення до наукового забезпечення докторів (кандидатів) наук з інших спеціальностей має бути обґрунтованим. Обов’язково надавати інформацію про дату зарахування доктора наук, основним місцем роботи якого є зазначений вищий навчальний заклад (наукова установа). Матеріали на відкриття аспірантури, докторантури згідно додатку 1 подаються на паперових носіях, згідно додатку 2 на e-mail:aspiranturaMON@gmail.com

© 2006-2018 Інформація про сайт