Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила запрошення та прийому на навчання іноземних аспірантів

Щоб стати аспірантом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Вам необхідно пройти 3 кроки:

Крок 1. Запрошення на навчанняДля отримання «Запрошення на навчання» до Національного гірничого університету, Вам потрібно виконати необхідну послідовність дій, а саме:

Відправити приведені документи в електронному вигляді на e-mail: petrovskiyv@nmu.org.ua для оформлення запрошення:

 • форму "Запит на навчання" (Форма запит на навчання, pdf);
 • згоду на збір та обробку персональних даних (Форма згоди, pdf);
 • скан-копію першої сторінки паспортного документу або іншого документу, що посвідчує особу іноземця з перекладом українською мовою;
 • скан-копію документа про попередню освіту;
 • скан-копію додатка до документа про освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками.
  • Сплатити за послуги з візової підтримки, зустрічі у пункті прибуття в Україну. Банківські реквізити будуть надіслані Вам електронною поштою на вказану Вами електронну адресу.

   Отримати запрошення на навчання, що є необхідною умовою звернення до консульської установи України для:

   • отримання візи типу D (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);
   • пред’явлення під час проходження паспортного контролю.

   Крок 2. Прибуття на навчання

   Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється протягом року. Для забезпечення прийому на навчання до Національного гірничого університету, Вам необхідно підготувати «Пакет документів»:

   1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

   2) оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

   3) оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та копію документа з перекладом українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

   4) 4 фотокартки розміром 35x45 мм;

   5) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю);

   6) для здобуття ступеня доктора філософії необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

   7) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.


   Документи, зазначені в пунктах 1-2, 5 повинні бути:

   • легалізовані в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні;
   • перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

   Для вступу до докторантури додатково подаються план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня українською або англійською мовою.

   Усі документи про освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України згідно чинного законодавства.

   Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати оригінал запрошення на навчання та «Пакет документів» до консульської установи України з метою:

   1. засвідчення документів пакету;
   2. отримання візи типу «D».

   Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: необхідно мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну.

   Проінформувати Національний гірничий університет про отримання візи та заплановану Вами дату, номер рейсу і місце прибуття в Україну. Така інформація є необхідною для забезпечення зустрічі іноземного громадянина та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого університету.

   Крок 3. Вступ на навчання

   Після приїзду до м. Дніпро прибути до Навчального-Наукового Центру підготовки іноземних громадян (корпус №4, кабінет 31/3) та подати наступні документи:

   1) заяву встановленого зразка;

   2) документи зазначені у розділі «Пакет документів»;

   3) отримати направлення на поселення у гуртожитку (за вимогою).

   Пройти вступні випробування у Приймальній Комісії університету (співбесіда) зі знання мови та профільних дисциплін.

   При позитивному рішенні Приймальній Комісії стосовно прийому на навчання заключити «Договір на навчання» та здійснити оплату за навчання і проживання у гуртожитку.

   З отриманням виписки з наказу про зарахування на навчання забезпечити оформлення «Посвідки на тимчасове проживання в Україні», «полісу обов’язкового медичного страхування» та вирішення інших питань стосовно навчання.

   Приступити до занять згідно з Розкладом за навчальним планом спеціальності.

   Надати Заяву на проведення процедури нострифікації (визнання іноземного освітнього документа), яка здійснюється протягом першого семестру навчання.


   Національний гірничий університет чекає на Вас !!!

   Примітки:

   1. Вартість послуг, потребуючих передплати:
   оформлення Запрошення, надання візової підтримки, пересилка Запрошення, зустріч в пункті прибуття в Україну 200$
   додаткові послуги з переводу паспорта і документа про освіту на українську мову, нотаріальне засвідчення документів, послуги листування 100$

   2. Вартість послуг на забезпечення навчання:
   оформлення «Посвідки на тимчасове проживання в Україні» 50$
   придбання «Сертифіката обов’язкового медичного страхування» 50$/рік
   проживання в гуртожитку (кімната на дві людини) 25$/місяць

   Освітні послуги:

   Навчання на підготовчому відділенні;

   Підготовка фахівців за науковими ступенями: доктор філософії, доктор наук;

   Форма навчання: - заочна.

   Терміни навчання: - 4 роки.

   Вартість навчання на рік:

   Етапи навчання Мова навчання
   Українська Англійська
   Аспірантура 2500 $ 2800 $
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт