Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прийом до докторантури


Прийом до докторантури здійснюється один раз на рік — 21-25 серпня.

Проекти планів прийому докторантури за державним замовленням розробляються відповідними кафедрами, затверджуються деканами та надаються у відділ аспірантури і докторантури щорічно – до 20 грудня, для подальшого розгляду і затвердження МОН України.

Підготовка в докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій, не мають права повторного вступу до докторантури за державним замовленням.

Термін навчання: 2 роки.

Зарахування до докторантури – з 01 вересня.

Докторант має право:

    користуватися науково-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;

    на отримання всіх видів наукової інформації та наукового консультування;

    на забезпечення гуртожитком.

Докладніше про правила прийому за посиланням


 • Перелік спеціальностей постійно діючої докторантури

  Код Галузь знань Шифр Спеціальність
  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
  07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
  10 Природничі науки 103 Науки про землю
  12 Інформаційні технології 122
  126
  Комп’ютерні науки
  Інформаційні системи та технології
  13 Механічна інженерія 131
  132
  Прикладна механіка
  Матеріалознавство
  133 Галузеве машинобудування
  14 Електрична інженері 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  17 Електроніка та телекомунікації 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
  18 Виробництво та технології 183
  184
  Технології захисту навколишнього сердовища
  Гірництво
  26
  28
  Цивільна безпека
  Публічне управління та адміністрування 
  263
  281
  Цивільна безпека
  Публічне управління та адміністрування


  Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
  Форма навчання I рік підготовки, грн II рік підготовки, грн Разом, грн
  Докторантура
  (очна форма)
  38500 38500 77000

  Спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук

 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт