Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

АТЕСТАЦІЯ


Графік атестацій

 Проміжна

Річна


12 - 25 вересня

 

За два тижні до початку періоду чергової атестації кафедри, на яких навчаються здобувачі ступеня доктор філософії, подають до відділу аспірантури і докторантури інформацію про дату, час та місце проведення засідання кафедри, на якому відбуватиметься атестація.

Кафедри надають такі документи до кінця періоду атестації:

1. Витяг з протоколу засідання кафедри (один на всіх аспірантів кафедри).

2. Звіт за звітний період з відгуком (на роботу над дисертацією) та оцінкою наукового керівника.

3. Індивідуальний план роботи аспіранта (річна атестація).

 


Зразок витягу протоколу з засідання кафедри

Атестація вересень 2022

Звіт

© 2006-2022 Інформація про сайт