Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
проводить прийом та підготовку в аспірантурі для здобуття ступеня
доктора філософії (PhD) за такими спеціальностями / освітніми програмами

Код Галузь знань Шифр Спеціальність / Освітня програма Ліцензійний
обсяг підготовки  
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
 
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
076 Підприємництво та торгівля  
08 Право 081 Право 6
10 Природничі науки 103 Науки про Землю
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  
122 Комп'ютерні науки  
123
Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз
 
125 Кібербезпека та захист інформації / Безпека кіберфізичних систем

126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика / Інжиніринг теплових процесів і систем  
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 5
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
Загальний ліцензійний обсяг           161Форми і термін підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.
 • Вступні випробування:

 • спеціальність,
 • іноземна мова.
 • Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
  Форма навчання I рік підготовки, грн II рік підготовки, грн III рік підготовки, грн IV рік підготовки, грн Разом, грн
  очна (денна), вечірня 50000 50000 44500 44500 189000
  заочна 34200 34200 32700 30900 132000

  Документи, що подаються при вступі до аспірантури

  • заява на ім’я ректора;
  • документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

  Етапи вступної кампанії Очна та заочна форми навчання
  за договором за державним замовленням та договором
  Початок прийому заяв та документів 19 серпня 19 серпня
  Закінчення прийому заяв та документів 9 вересня 9 вересня
  Строки проведення вступних випробувань 11-18 вересня 11-18 вересня
  Дата оприлюднення рейтингового списку вступників до 20 вересня до 20 вересня
  Термін зарахування вступників до 1 жовтня до 1 жовтня
   


  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт