Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
проводить підготовку в аспірантурі для здобуття ступеня
доктора філософії (PhD) за такими спеціальностями:

033 – Філософія
051 – Економіка
073 – Менеджмент
081 – Право
103 – Науки про землю
122 – Комп'ютерні науки
124 – Системний аналіз
126 – Інформаційні системи та технології
131 – Прикладна механіка
132 – Матеріалознавство
133 – Галузеве машинобудування
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
183 – Технології захисту навколишнього середовища
184 – Гірництво
185 – Нафтогазова інженерія та технології
263 – Цивільна безпека
281 –  Публічне управління та адмінінстрування


Перелік спеціальностей постійно діючої аспірантури

Код Галузь знань Шифр Спеціальність Ліцензований
обсяг підготовки
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
08 Право 081 Право 6
10 Природничі науки 103 Науки про землю
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженері 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 5
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публіне управління та адмініструванняФорми і термін підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.
 • Вступні випробування:

 • спеціальність,
 • іноземна мова.
 • Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
  Форма навчання I рік підготовки, грн II рік підготовки, грн III рік підготовки, грн IV рік підготовки, грн Разом, грн
  очна (денна) 41130 42590 40660 40130 164510
  заочна 29280 29815 27835 27770 114700

  Документи, що подаються при вступі до аспірантури

  • заява на ім’я ректора;
  • документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

  Етапи вступної кампанії Очна та заочна форми навчання

  за державним замовленням та договором
  Початок прийому заяв та документів 25 серпня
  Закінчення прийому заяв та документів
  07 вересня
  Строки проведення вступних випробувань
  з 08 вересня по 15 вересня
  Дата оприлюднення рейтингового списку вступників
  16 вересня
  Термін зарахування вступників
  до 01 жовтня
     © 2006-2022 Інформація про сайт