Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
(Національний гірничий університет)
проводить підготовку в аспірантурі для здобуття ступеня
доктора філософії (PhD) за наступними спеціальностями:

033 – Філософія
051 – Економіка
073 – Менеджмент
081 – Право
091 – Біологія
103 – Науки про землю
122 – Комп'ютерні науки
131 – Прикладна механіка
132 – Матеріалознавство
133 – Галузеве машинобудування
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
183 – Технології захисту навколишнього середовища
184 – Гірництво
185 – Нафтогазова інженерія та технології
263 – Цивільна безпека


Перелік спеціальностей постійно діючої аспірантури

Код Галузь знань Шифр Спеціальність Ліцензований
обсяг підготовки
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 7
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 15
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 5
08 Право 081 Право 6
09 Біологія 091 Біологія 5
10 Природничі науки 103 Науки про землю 10
12 Інформаційні технології122

Комп'ютерні науки

20
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 10
132 Матеріалознавство 7
133 Галузеве машинобудування 4
14 Електрична інженері 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища 5
184 Гірництво 25
185 Нафтогазова інженерія та технології 5
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 5Форми і термін підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.
 • Вступні випробування:

 • спеціальність,
 • іноземна мова.
 • Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:
  Форма навчанняI рік підготовки, грнII рік підготовки, грнIII рік підготовки, грнIV рік підготовки, грнРазом, грн
  очна (денна)35 30035 40025 40025 400121 500
  заочна23 25023 40020 30020 30087 250
  Вартість навчання іноземних аспірантів — 73 950 грн/рік

  Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

  • заява на ім’я ректора;
  • документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири фотокартки розміром 3х4 см.

  Етапи вступної кампанії Очна та заочна форми навчання
  за договоромза державним замовленням
  та договором
  Початок прийому заяв та документів 01 лютого27 серпня
  Закінчення прийому заяв та документів 15 лютого9 вересня
  Строки проведення вступних випробувань з 16 лютого
  по 25 лютого
  з 10 вересня
  по 16 вересня
  Дата оприлюднення рейтингового списку вступників 26 лютого17 серпня
  Термін зарахування вступників до 01 березнядо 01 жовтня
   


  © 2006-2021 Інформація про сайт