Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік спеціальностей постійно діючої аспірантури


Код Галузь знань Шифр Спеціальність Ліцензований
обсяг підготовки
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 7
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 15
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 5
08 Право 081 Право 6
09 Біологія 091 Біологія 5
10 Природничі науки 103 Науки про землю 10
12 Інформаційні технології122

Комп'ютерні науки

20
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 10
132 Матеріалознавство 7
133 Галузеве машинобудування 4
14 Електрична інженері 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища 5
184 Гірництво 25
185 Нафтогазова інженерія та технології 5
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 5
© 2006-2020 Інформація про сайт