Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КАНДИДАТСЬКІ ІСПИТИ

Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови:

- аспіранти І року навчання складають у весняну сесію;

- здобувачі – згідно з індивідуальним планом складання кандидатських іспитів.

Допуски до складання кандидатських іспитів надаються до відділу аспірантури відповідними кафедрами (каф. філософії та каф. іноземних мов):

- до 25 березня у весняну сесію;

- до 10 вересня в осінню сесію.

Кандидатські іспити із спеціальності:

- аспіранти і складають на останньому році навчання у весняну сесію:

1. аспіранти з відривом від виробництва – на ІІІ р. навчання;

2. аспіранти без відриву від виробництва – на IV р. навчання

- здобувачі наукового ступеня кандидата наук складають на останньому році прикріплення відповідно в осінню або весняну сесію.

Для допуску до складання кандидатського іспиту із спеціальності аспіранти і здобувачі подають у відділ аспірантури особистозаяву на складання іспиту + заявку – бланк + додаткову програму:

- у весняну сесію з 01 по 25 березня;

- в осінню сесію з 01 до 10 вересня.

Складання іспитів із спеціальності поза сесією дозволяється у разі подання дисертаційної роботи до захисту після її розгляду на семінарі, за рішенням спеціалізованої вченої ради.

Перенесення складання кандидатських іспитів дозволяється у виключних випадках – проректором з наукової роботи за особистою заявою кандидата та документами, що підтверджують поважність і необхідність причини переносу іспиту. 


Заявка на кандидатський іспит (бланк .pdf)

© 2006-2020 Інформація про сайт